KTH"

Tid: 28 september 1998 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Torbjörn Thedéen, Centrum för Säkerhetsforskning, KTH.

Titel: Prognoser i SVT:s valvaka

Sammanfattning:

Innehållet är beroende av utfallet den 20/9!

Till seminarielistan
To the list of seminars