KTH"

Tid: 5 oktober 1998 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Gustaf Sahlström

Titel: Simuleringsmetoder vid driftsäkerhetsberäkningar - särskilt för armésystem (examensarbete)

Sammanfattning:

Upphandling och underhåll av materiel i det svenska försvaret sköts av Försvarets Materielverk (FMV). För att få god ekonomi i denna verksamhet använder sig FMV bland annat av analytiska metoder för att analysera och förbättra tillgänglighet hos de materielsystem som försvaret använder. Detta examensarbete har ägnats åt arméesystem, vilka handhas av arméeunderhållsavdelningen på FMV.

Till seminarielistan
To the list of seminars