KTH"

Tid: 12 oktober 1998 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om exkursionslängder hos slumpvandringar och Brownska rörelser. (fortsättning från den 21 september)

Sammanfattning:

Betrakta en enkel symmetrisk slumpvandring med start i origo, som efter ett givet antal steg är tillbaks till origo - den kan ha varit tillbaks tidigare.

Vad kan sägas om det största antalet steg mellan två successiva återkomster till origo?

Vad kan sägas om längden av det största nollfria intervallet i en Brownsk brygga på enhetsintervallet?

Till seminarielistan
To the list of seminars