KTH"

Tid: 18 januari 1999 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om exkursionslängder i en Brownsk brygga.

Sammanfattning:

Vad kan sägas om längderna av de nollfria intervallen i en Brownsk brygga på enhetsintervallet?

Dylikt studeras med hjälp av enkel symmetrisk slumpvandring.

Till seminarielistan
To the list of seminars