KTH"

Tid: 1 februari 1999 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om träd, slumpvandringar och förgreningsprocesser

Sammanfattning:

Det finns en entydig korrespondens mellan vissa typer av träd, slumpvandringar och förgreningsprocesser, som kan användas vid studium av dylika objekt. Sådant gås igenom speciellt för s k Catalanska träd, Bernoulli-exkursioner och Galton- Watson processer med geometrisk avkommefördelning. Inga specialförkunskaper förutsätts.

Till seminarielistan
To the list of seminars