KTH"

Tid: 15 februari 1999 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Marianne Månsson, Matematisk statistik, Chalmers Tekniska Högskola.

Titel: Approximation av antal kluster av slumpmässiga punkter

Sammanfattning:

Antag att n punkter är oberoende och likformigt fördelade i en kvadrat A. Låt W beteckna antal delmängder bestående av k<n punkter som kan täckas över av någon translation av en mängd C i A. Seminariet kommer att handla om Poisson- och sammansatt Poissonapproximation av W.

Till seminarielistan
To the list of seminars