KTH"

Tid: 10 mars 1999 kl 1615-1700 (OBS! Tiden och dagen)

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Per Edholm

Titel: Data envelopment analysis of incoming sales. (Examensarbete)

Sammanfattning:

Examensarbetet omfattar analys av de faktorer som påverkar veckoslutsbesök med flyg till Stockholm, s.k. "city breaks". Arbetet har utförts på SAS i samarbete med Stockholm Information Service.

Till seminarielistan
To the list of seminars