KTH"

Tid: 3 maj 1999 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Timo Koski, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Maximum likelihood-skattningar av evolutionära träd

Sammanfattning:

Vi studerar en Markov-modell för ett fylogenetiskt träd, som består av en trädtopologi och en specificering av övergångssannolikheter.

Till seminarielistan
To the list of seminars