KTH"

Tid: 13 september1999 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Några diffusionsproblem

Sammanfattning:

I viss mening kan Brownsk rörelse ses som ett gränsfall av enkel slumpvandring. Detta kan användas för att "lösa" värmeledningsekvationen; speciellt "Cauchyproblemet" och "Signaleringsproblemet". Vad blir motsvarande för slumpvandring med oändlig varians? Inga omfattande förkunskaper förutsätts för att förstå seminariet.

Till seminarielistan
To the list of seminars