KTH"

Tid: 1 november 1999 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Några "snapshots" om inbäddning

Sammanfattning:

Ibland kan diskreta sannolikhetsproblem med fördel studeras genom inbäddning i kontinuerliga problem. Några exempel från dragning med och utan återläggning presenteras. Inga omfattande förkunskaper förutsätts.

Till seminarielistan
To the list of seminars