KTH"

Tid: 6 december 1999 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Extremvärden och samlarproblem (fortsättning från seminariet 22/11)

Sammanfattning:

Eulers resp Gauss definition av Gammafunktionen motsvaras av olika representationer av den största av oberoende exponentialvariabler. Extremvärden kan också användas för att studera kupongsamlarproblem både för fixa och stokastiska dragningssannolikheter. Sådant kommer att behandlas. Inga omfattande förkunskaper i sannolikhetsteori förutsätts.

Till seminarielistan
To the list of seminars