KTH"

Tid: 13 december 1999 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Timo Koski, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Itôs kalkyl och rekursiva maximumlikelihoodskattningar

Sammanfattning:

En översikt ges av metoderna och problemen vid tillämpning av Itôs kalkyl på rekursiv skattning av parametrar i stokastiska modeller med kontinuerlig tid.

Till seminarielistan
To the list of seminars