Den sida du söker på KTH Matematik Online är inte längre aktuell

De nätbaserade kurser som tidigare samlades inom KTH Matematik Online ges sedan 2007 genom Resurscentrum för nätundervisning [RCN] på KTH.

Du hittar därför aktuell information om nätkurser på de två likvärdiga adresserna http://www.rcn.kth.se och http://www.kth.se/rcn/ där du också hittar information om hur du kan kontakta oss om du har några frågor.

Klicka här för att gå vidare till www.rcn.kth.se »

 

The page you are looking for on KTH Mathematics Online is no longer up to date

All net based courses within KTH Mathematics Online are now offered through Resource Centre for Netbased Education [RCN] at the Royal Institute of Technology, KTH.

Therefore, please go to http://www.kth.se/rcn/ to find information about our net based courses and related information.