Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)Optimeringslära och systemteori

Forskning

På avdelningen optimeringslära och systemteori bedrivs stor verksamhet på den absoluta forskningsfronten. Här hittar du information om aktuella forskningsprojekt och forskarutbildningen.


Institutions- eller avdelningsnamn, KTH
Krister Svanberg, e-post