5B1750 Optimeringslära för D och E, 4 p

Kursen ges under period 4 läsåret 2005/2006.
Examinator och föreläsare: Claes Trygger
Övnings- och laborationsassistenter: Tove Gustavi och Maja Karasalo
Studentinformation
Modifierad: 10 mars 2006 av Claes Trygger, trygger@math.kth.se.