5B1832 Systemteknik, del 2

5B1846 Tillämpad systemteknik

Information för läsåret 2005/06. Tid för konferensen: Fredag 9/12 klockan 13.00-17.30 i sal D41.

Tid för tentamen Tisdag 10/1 2006 klockan 14.00-18.00 i sal E31.

Examinator: Ulf Brännlund, ulf.brannlund@math.kth.se


Back Studentinformation