In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

Pågående och utförda examensarbeten i optimeringslära och systemteori

Pågående 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Pågående examensarbeten


Namn Gustaf Klacksell
Titel Harmonisering av klassning i GLM-modell
Utförs vid AON
Handledare Filip Cederquist
Examinator Johan Karlsson

Namn Jonas Aukrust Avemo
Titel Data Gathering and Analysis in Gaming Using Tobii Eye Trackin
Utförs vid Tobii
Handledare
Examinator Krister Svanberg

Namn Viktor Ek
Titel Attitude control of the SEAM nanosatellite
Utförs vid KTH
Handledare Nickolay Ivchenko
Examinator Xiaoming Hu

Namn Hans Flodin
Titel Trajectory planning for a robotic manipulator
Utförs vid DeLaval
Handledare Fredrik Nilsson
Examinator Xiaoming Hu

Namn Marcus Bergman
Titel Optimering av körsätt med avseende på bränsleförbrukning
Utförs vid Scania
Handledare Fredrik Roos
Examinator Xiaoming HuSidansvarig: Optimeringslära och systemteori, KTH
Xiaoming Hu, hu@math.kth.se

Uppdaterad: 2014-04-15