Kompetensinriktning i systemteknik

Kompetensinriktningen i systemteknik utbildar civilingenjörer med inriktning mot tillämpad matematik, datalogi och ekonomi. Kompetensinriktningen är öppen för studenter från ingångarna T (farkostteknik) och M (maskinteknik).

Här bredvid finns samlat aktuell information om kompetensinriktningen.