Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)SF2832 Mathematical Systems Theory

  • Information in the official handbook
  • Course Homepage (KursPM)

  • Optimeringslära och systemteori, KTH
    Xiaoming Hu, e-post