Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)SF1831 Optimeringslära och markovprocesser, 9p

Första delen (3 poäng) av denna kurs handlar om Markovprocesser
och ges av avdelningen för Matematisk statistik, se
http://www.math.kth.se/matstat/gru/sf1831/

Andra delen (6 poäng) av kursen SF1831 är identisk med
SF1811 Optimeringslära för F, se
http://www.math.kth.se/optsyst/grundutbildning/kurser/SF1811/.
    Välkomna!


Optimeringslära och systemteori, KTH
Krister Svanberg, e-post