SF1851 Optimeringslära för E, kursPM 2010.

Kursens hemsida: http://www.math.kth.se/optsyst//grundutbildning/kurser/SF1851/.

Föreläsare:

Amol Sasane,
sasane@math.kth.se , rum 3711, tfn 790 7320, www.math.kth.se/~sasane/. .

Assistenter vid räkneövningarna:

 • Anders Möller,
  amolle@math.kth.se , rum 3737, tfn 790 7507, www.math.kth.se/~amolle/.

 • Tove Odland,
  odland@math.kth.se , rum 3727, tfn 790 6660, www.math.kth.se/~odland/.

 • Kursmaterial:

 • Följande material säljs på Matematiks studentexpedition, Lindstedtsv 25:
  Optimization for E by Amol Sasane and Krister Svanberg.

 • Matlab-baserade hemuppgifter samt föreläsningsanteckningar kommer att läggas upp på kursens hemsida.

 • Boken "Linear and Nonlinear Programming", av Griva, Nash och Sofer rekommenderas som frivillig läsning. Det är absolut inget krav att ni köper boken.
 • Examination

  Kursen examineras i de bägge momenten TEN1 och HEM1, dvs tentamen och hemuppgifter.

  Tentamen (TEN1, 4.5 hp)
  Maximalt resultat på tentan är 50 poäng. Godkänd blir man på 25 poäng.
  Preliminära betygsgränser:
  43-50 poäng ger A, 38-42 poäng ger B, 33-37 poäng ger C,
  28-32 poäng ger D, 25-27 poäng ger E, 23-24 poäng ger Fx.
  Vid tentamen delas en kortfattad formelsamling ut. Inga andra hjälpmedel
  är tillåtna. Ingen räknare på tentan!

  Hemuppgifter (HEM1, 1.5 hp)
  Frivilliga hemuppgifter i Matlab delas ut under kursens gång.
  Tillsammans kan dessa ge upp till 12 hemtalspoäng.
  Den som erhåller sammanlagt X hemtalspoäng blir belönad enligt följande:

  Angående varaktigheten på bonusen från hemuppgifterna gäller följande:
  Om man har blivit fullständigt godkänd på hemuppgiftsdelen, så att
  denna har blivit inrapporterad i Ladok (1 poäng), ska man inte göra
  några fler hemuppgifter i kursen. Bonusen att slippa hela uppgift 1 på
  tentan gäller "för all framtid".
  Om man enbart erhållit delbonusen att slippa uppgift 1.a på tentan, och
  därmed ej fått hemuppgiftsdelen inrapporterad i ladok, så gäller denna
  bonus endast ett år, dvs på ordinarie tentan och på (den enda) omtentan.

  Studenter som får betyg Fx ges möjlighet att komplettera till betyg E.
  Kompletteringen kommer att innehålla såväl skriftliga som muntliga inslag och måste
  genomföras senast tre veckor efter att tentamensresultatet har rapporterats in i Ladok.
  Den student som får betyget Fx och vill komplettera ska snarast möjligt
  kontakta examinator (via e-mail).