In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

SF1861 Optimeringslära för T,   Kurs-PM 2017.

Kursens hemsida:
http://www.math.kth.se/optsyst/grundutbildning/kurser/SF1861/.

Examinator och föreläsare:
Krister Svanberg , krille@math.kth.se , rum 3531, Lindstedtsv 25, tfn 08-790 7137.

Assistenter vid räkneövningarna och hemuppgifter:
David Ek, daviek(a)kth.se,
Tove Odland, odland(a)math.kth.se.

Vad är optimeringslära ?

Optimeringslära handlar om konsten att med matematiska modeller och numeriska lösningsmetoder bestämma den bästa lösningen bland olika tillåtna alternativ.
I den matematiska modellen beskrivs alternativen med hjälp av olika variabler, för vilka det typiskt finns olika begränsningar som i modellen beskrivs av så kallade bivillkor. För att kunna beräkna det bästa av de tillåtna alternativen behövs vidare i modellen en så kallad målfunktion, som för varje tillåtet alternativ (uttryckt med hjälp av värden på variablerna) ger ett kvantitativt mått på hur "bra" detta alternativ är.

Kursmaterial:

Kurskompendiet "Optimization" av Amol Sasane och Krister Svanberg (ASKS), säljs på Kårbokhandeln.
På kursen hemsida, dvs
http://www.math.kth.se/optsyst/grundutbildning/kurser/SF1861/
finns följande pdf-filer att ladda ner:
 • "Några övningsexempel i Optimeringslära" (med svar eller lösningar), 41 sidor.
 • Extentor med lösningar. (Samtliga tentor i kursen sedan 2006.)
 • Utökade föreläsningsanteckningar inför resp föreläsning.
 • Matlab-baserade hemuppgifter (läggs upp under kursens gång).
 • Visst kompletterande material (läggs upp under kursens gång).
 • Examination:

  Kursen examineras i de bägge momenten TEN1 och HEM1, dvs tentamen och hemuppgifter.

  Tentamen (TEN1, 4.5 hp)
  Ordinarie tentamenstillfället är 1 juni 2017 kl 8-13. Men kontrollera alltid i KTHs officiella tentamensschema! Om du avser att skriva tentan måste anmäla dig till tentan på "Mina sidor" mellan vissa datum, se Studentexpedition matematik för dessa datum och annan information.
  Maximalt resultat på tentan är 50 poäng.
  Garanterat godkänd blir man på 25 poäng.
  Preliminära betygsgränser:
  43-50 poäng ger A, 38-42 poäng ger B,
  33-37 poäng ger C, 28-32 poäng ger D,
  25-27 poäng ger E, 23-24 poäng ger Fx.
  Vid tentamen delas en kortfattad formelsamling ut. Inga andra hjälpmedel är tillåtna. Ingen räknare på tentan!

  Hemuppgifter (HEM1, 1.5 hp)
  Frivilliga hemuppgifter i Matlab delas ut under kursens gång.
  Tillsammans kan dessa ge upp till 12 hemtalspoäng.
  Den som erhåller sammanlagt X hemtalspoäng blir belönad enligt följande:

  • X < 5 ger ingen belöning.
  • 5 =< X =< 8 medför att deluppgift 1.(a) ej behöver lösas på tentamen. De 5 tentamenspoängen för 1.(a) erhålls ändå.
  • 9 =< X medför att uppgift 1 ej behöver lösas på tentamen. De 5+4=9 tentamenspoängen för uppgift 1 erhålls ändå.
  • Den student som erhåller minst 9 hemtalspoäng blir inrapporterad godkänd på momentet HEM1.
  • Den student som INTE erhåller minst 9 hemtalspoäng blir ändå inrapporterad godkänd på momentet HEM1 den dag han/hon blir godkänd på tentamen och får momentet TEN1 inrapporterat.
  Angående varaktigheten på bonusen från hemuppgifterna gäller följande:
  Om man enbart erhållit delbonusen att slippa uppgift 1.a på tentan, och därmed ej fått hemuppgiftsdelen inrapporterad i ladok, så gäller denna bonus endast ett år, dvs på ordinarie tentan och på (den enda) omtentan.
  Om man däremot har blivit fullständigt godkänd på hemuppgiftsdelen, så att denna har blivit inrapporterad i Ladok (1.5 poäng), så gäller bonusen att slippa hela uppgift 1 på tentan så länge kursen har ovan beskrivna bonussystem, vilket den haft ett stort antal år nu. Det kan dock inte uteslutas att bonussystemet ändras t ex 2018.

  Komplettering
  Studenter som får betyg Fx ges möjlighet att komplettera till betyg E.
  Kompletteringen kommer att innehålla såväl skriftliga som muntliga inslag och måste genomföras senast tre veckor efter att tentamensresultatet har rapporterats in i Ladok. Den student som får betyget Fx och vill komplettera ska snarast möjligt kontakta examinator (via e-mail).

  Välkomna till kursen!