Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)SF2867 Beslutsstödsmetoder-Projektkurs

Här finns kurspm.


Optimeringslära och systemteori, KTH
Ulf Brännlund, e-post