Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)SF1974 Portföljteori och riskvärdering, 4p

Informationen nedan är för läsåret 2007/2008.


Optimeringslära och systemteori, KTH
Ulf Brännlund, e-post