Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)SF2974 Portföljteori och riskvärdering, 6hp

Kursinformation hösten 2007

Schema

Kursen ges med föreläsningar och övningar enligt nedan:
Dag Tid Veckor Sal
13-15 36-39 E3
13-15 40-42 V1
Ti 10-12 36 D3
On 13-15 36-37 V1
On 13-15 38-42 L1
Fr 13-15 36-41 E3
Ett detaljerat schema finns nedan.

Föreläsare och examinator

Ulf Brännlund, Telefon: 790 7320, Datorpost: ulf.brannlund@math.kth.se.

Mottagningstid: Enligt överenskommelse.

Övningsassistent

Jens Svensson, Telefon: 790 6619, Datorpost: jenssve@math.kth.se

Kurslitteratur

Vi rekommenderar även följande brevidläsningslitteratur.
  • Penningmarknadens instrument, av Johan A Lybeck och Gustaf Hagerud
  • Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, av Edwin J. Elton och Martin Gruber.

Kursinnehåll

Kursen har som mål att ge god kännedom om fundamentala principer för investeringsanalys och att ge en god förståelse för hur dessa principer kan användas i praktiken för att utföra beräkningar som leder till goda investeringsbeslut. Kursen definieras i stort sett av kursboken som innehåller följande delar:
  • Deterministiska kassaflöden: Fundamental ränteteori, obligationer, räntors terminsstruktur.

  • Stokastiska kassaflöden: Effektiva portföljer, Markovitz-modellen, En- och två-fondssatserna, CAPM, Faktor-modeller, APT, Nyttoteori, Linjär prissättning.

  • Översikt om finansiella derivat, såsom ``futures'', ``swaps'' och optioner.

  • Generella kassaflöden: Optimal tillväxt.
  • Stokastisk programmering för finansapplikationer

Dessutom kommer kursen att ta upp hjälpmedel för riskvärdering såsom portföljsimulering och "Value at Risk".

Laborationer

Två stycken laborationer kommer att delas ut under kursens gång. Dessa laborationer vars syfte är att konkretisera kursens innehåll är frivilliga, men väl genomförda kan de ge totalt 4 poäng på tentamen. Första laborationen delas ut den 19/9 med inlämningsdatum 28/9 och den andra laborationen delas ut den 5/10 med inlämningsdatum 17/10.

Tentamen

Ordinarie tentamenstillfälle är torsdagen den 22 oktober, klockan 14.00-19.00. Anmälan till tentamen skall ske genom "Mina sidor".

Tentamen består av fem uppgifter. Uppgifterna kan bestå av deluppgifter med varierande svårighetsgrad. Uppgifterna väljs så att stora delar av kursen täcks av tentamen. Varje uppgift tilldelas en totalpoäng om 10 poäng. En av uppgifterna kommer att vara av teoretisk natur, t ex ett bevis av en för kursen central sats. Totalt kan 50 poäng + 4 poäng från laborationerna erhållas.

Preliminära betygsgränser:

Betyg Total poäng
A 45 poäng
B 40 poäng
C 35 poäng
D 30 poäng
E 25 poäng
F 23 poäng

Preliminärt detaljschema

Dag Datum Tid Sal Ämne Före-läsare
3/9 13-15 E3 Kursintroduktion UB
Ti 4/9 10-12 D3 Räntor, obligationer UB
On 5/9 13-15 V1 Terminsstruktur UB
Fr 7/9 13-15 E3 Optimeringstillämpningar inom ränteteori UB
10/9 13-15 E3 Övning JS
On 12/9 13-15 V1 Markovitz modellen UB
Fr 14/9 13-15 E3 Markovitz modellen forts. UB
17/9 13-15 E3 CAPM UB
On 19/9 13-15 L1 CAPM forts UB
Fr 21/9 13-15 E3 Övning JS
24/9 13-15 E3 Faktormodeller, APT UB
On 26/9 13-15 L1 Nyttoteori UB
Fr 28/9 13-15 E3 Derivat UB
1/10 13-15 V1 Derivat UB
On 3/10 13-15 L1 Övning JS
Fr 5/10 13-15 E3 Value-at-Risk UB
8/10 13-15 V1 VaR och Portföljsimulering UB
On 10/10 13-15 L1 Övning JS
Fr 12/10 13-15 E3 Optimal tillväxt UB
15/10 13-15 V1 Stokastiska programmeringsmodeller UB
On 17/10 13-15 L1 Övning JS

Välkomna!

Uffe och JensOptimeringslära och systemteori, KTH
Ulf Brännlund, e-post