In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori Läsanvisning 5B1574

5B1574 Portföljteori och riskvärdering

Läsanvisning hösten 2006

Kapitel 1-11 läses i sin helhet (förutom 11.8). Kapitel 5 kan dock läsas ganska kursivt. Dessutom ingår 15.1-15.4.

Följande material som delats ut på lektionerna ingår naturligtvis också:

  • Kapitel 3.1 ur David Lando's föreläsningsanteckningar.
  • Supplementary material on Optimization
  • Thinking coherently

Tentamen kommer att bestå av en blandning av teori och räkneuppgifter. Det betyder att ni kan komma att avkrävas att formulera och bevisa centrala begrepp och satser som finns i boken, exempel på sådana är durationens förhållande till priskänsligheten, CAPM, en- och två-fondssaterna, och APT.

Räknetalen kommer att likna de uppgifter som finns i boken varför jag kan rekommendera er att lösa dessa.Sidansvarig: Optimeringslära och systemteori, KTH
Ulf Brännlund, e-post

Uppdaterad: 2007-04-19