In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

5B1574 Portföljteori och riskvärdering, 4p

Kursinformation hösten 2006

Föreläsare och examinator

Ulf Brännlund, Telefon: 790 7320, Datorpost: ulf.brannlund@math.kth.se.

Mottagningstid: Enligt överenskommelse.

Övningsassistent

Jens Svensson, Telefon: 790 6619, Datorpost: jenssve@math.kth.se

Schema

Kursen går i period 1, vecka 35-41 enligt följande:

Dag tid Veckor Sal
15-17 41 V2
Ti 13-15 36-41 V2
On 15-17 35 V2
To 13-15 35 V2
To 10-12 36-41 V2
Fr 13-15 35-40 V2

Kurslitteratur

Vi rekommenderar även följande brevidläsningslitteratur.
  • Penningmarknadens instrument, av Johan A Lybeck och Gustaf Hagerud
  • Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, av Edwin J. Elton och Martin Gruber.

Kursinnehåll

Kursen har som mål att ge god kännedom om fundamentala principer för investeringsanalys och att ge en god förståelse för hur dessa principer kan användas i praktiken för att utföra beräkningar som leder till goda investeringsbeslut. Kursen definieras i stort sett av kursboken som innehåller följande delar:
  • Deterministiska kassaflöden: Fundamental ränteteori, obligationer, räntors terminsstruktur.

  • Stokastiska kassaflöden: Effektiva portföljer, Markovitz-modellen, En- och två-fondssatserna, CAPM, Faktor-modeller, APT, Nyttoteori, Linjär prissättning.

  • Översikt om finansiella derivat, såsom ``futures'', ``swaps'' och optioner.

  • Generella kassaflöden: Optimal tillväxt.
  • Stokastisk programmering för finansapplikationer

Dessutom kommer kursen att ta upp hjälpmedel för riskvärdering såsom portföljsimulering och "Value at Risk".

Laborationer

Två stycken laborationer kommer att delas ut under kursens gång. Dessa laborationer vars syfte är att konkretisera kursens innehåll är frivilliga, men väl genomförda kan de ge totalt 4 poäng på tentamen. Första laborationen delas ut den 15/9 med inlämningsdatum 26/9 och den andra laborationen delas ut den 3/10 med inlämningsdatum 12/10.

Tentamen

Ordinarie tentamenstillfälle är torsdagen den 19 oktober, klockan 14.00-19.00. Anmälan till tentamen skall ske på listorna i trapphuset i klocktornet.

Preliminärt detaljschema

Dag Datum Tid Sal Ämne Föreläsare
On 30/8 15-17 V2 Kursintroduktion UB
To 31/8 13-15 V2 Räntor, obligationer UB
Fr 1/9 13-15 V2 Terminsstruktur UB
Ti 5/9 13-15 V2 Optimeringstillämpningar inom ränteteori UB
To 7/9 10-12 V2 Övning JS
Fr 8/9 13-15 V2 Markovitz modellen UB
Ti 12/9 13-15 V2 Markovitz modellen forts. UB
To 14/9 10-12 V2 CAPM UB
Fr 15/9 13-15 V2 CAPM forts UB
Ti 19/9 13-15 V2 Övning JS
To 21/9 10-12 V2 Faktormodeller, APT UB
Fr 22/9 13-15 V2 Nyttoteori UB
Ti 26/9 13-15 V2 Derivat UB
To 28/9 10-12 V2 Derivat UB
Fr 29/9 13-15 V2 Övning JS
Ti 3/10 13-15 V2 Value-at-Risk UB
To 5/10 10-12 V2 VaR och Portföljsimulering UB
Fr 6/10 13-15 V2 Övning JS
9/10 15-17 V2 Optimal tillväxt UB
Ti 10/10 13-15 V2 Stokastiska programmeringsmodeller UB
To 12/10 10-12 V2 Övning JS

Välkomna!

Uffe och Jens
Sidansvarig: Optimeringslära och systemteori, KTH
Ulf Brännlund, e-post

Uppdaterad: 2007-04-19