Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)5B1712 Optimeringslära för F,   kurshemsida 2007

 • Information i studiehandboken för 5B1712
 • KursPM
 • Läsanvisningar
 • Lämpliga räkneexempel

 • Tentan 1 juni 2007: tentanjuni07.pdf
 • Lösningar till tentan 1 juni 2007: tentalosjuni07.pdf

 • Tentan 7 mars 2007: tentanmars07.pdf
 • Lösningar till tentan 7 mars 2007: tentalosmars07.pdf
 • Tentan 8 mars 2006: tentanmars06.pdf
 • Lösningar till tentan 8 mars 2006: tentalosmars06.pdf
 • Tentan 3 juni 2006: tentanjuni06.pdf
 • Lösningar till tentan 3 juni 2006: tentalosjuni06.pdf

 • Preliminär version av formelbladet till tentan: formelblad07.pdf

  Lästips inför respektive föreläsning, våren 2007:

  Inför föreläsning nr 1:     Kapitel 1 i gröna häftet. Kapitlen 1 och 4 i boken.
  Inför föreläsning nr 2:     Kapitel 4 i gröna häftet. Kapitel 5 i boken.
  Inför föreläsning nr 3:     Kapitlen 4-6 i gula häftet. Kapitel 3 i boken.
  Inför föreläsning nr 4:     Kapitlen 6-7 i gröna häftet. Avsnitten 8.1-8.4 i boken.
  Inför föreläsning nr 5:     Kapitel 5 i gröna häftet. Kapitel 6 i röda häftet. Avsn 6.1-6.2 i boken.
  Inför föreläsning nr 6:     Kap 1-2 i blå häftet. Kap 4 i röda häftet. Avsn 2.1-2.3 i boken.
  Inför föreläsning nr 7:     Kapitlen 3-4 i blå häftet.
  Inför föreläsning nr 8:     Kap 7-8 i blå häftet. Avsn 15.4 fram till 15.4.1 i boken.
  Inför föreläsning nr 9:     Kap 5-6 i blå häftet. Kap 8 i grå häftet. Avsn 13.1-13.2 i boken.
  Inför föreläsning nr 10:   Kap 1-7 i grå häftet. Avsn 2.4, 2.6, 10.1-10.4 i boken.
  Inför föreläsning nr 11:   Kap 9-11 i grå häftet. Avsnitten 14.1-14.5 i boken.
  Inför föreläsning nr 12:   Samma som inför föreläsning 11 samt dessutom kap 12 i grå häftet.
  Inför föreläsning nr 13:   Kapitel 5 i röda häftet. Avsnitt 14.8.2 i boken.
  Inför föreläsning nr 14:   Repetera så mycket du hinner. Inget nytt teoriavsnitt denna föreläsning.

  Länk till 5B1713 som ger en matematisk fördjupning:

  http://www.math.kth.se/optsyst/studinfo/5B1713/.

  Kontakta oss på:
  Examinator:
  Krister Svanberg (krille@math.kth.se), rum 3704, Lindstedtsv. 25, tel. 790 71 37.


  OptSyst studentinformation 
  Senast uppdaterad :   Februari 2007 av Krister Svanberg.