In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

5B1712 Optimeringslära för F,   kursPM 2007

Adress till kursens hemsida:

http://www.math.kth.se/optsyst/studinfo/5B1712/.

Examinator och föreläsare:

Krister Svanberg , krille@math.kth.se , rum 3704, Lindstedtsv 25, tfn 790 7137

Ansvarig för hemuppgifterna:

Ulf Jönsson, ulfj@math.kth.se , rum 3711, Lindstedtsv 25, tfn 790 8450

Assistenter vid räkneövningarna:

Stefan Almér , almer@math.kth.se , rum 3713, tfn 790 7504.
Maja Karasalo, karasalo@math.kth.se , rum 3738, tfn 790 7132.

Kursmaterial:

 • Kursbok: "Linear and Nonlinear Programming", av Nash och Sofer.
  Boken säljs på Kårens bokhandel.
 • Följande material säljs på Matematiks studentexpedition, Lindstedtsvägen 25.
  Linjär algebra för optimerare (gult häfte).  30 kr
  Lite blandad optimeringsteori (rött häfte).  25 kr
  Linjär optimering (grönt häfte).  25 kr
  Kvadratisk optimering (blått häfte).  25 kr
  Ickelinjär optimering (grått häfte).  25 kr
  Exempelsamling i 5B1712 (vitt häfte).  30 kr
  Tentor i 5B1712 från åren 2002-2005.  15 kr
  Lösningar till tentor i 5B1712 från åren 2002-2005.  25 kr
 • De två tentorna (med lösningar) som gavs under år 2006 finns på kursens hemsida.
 • Matlab-baserade hemuppgifter kommer att läggas upp på kursens hemsida.
 • Visst kompletterande kursmaterial kommer också att läggas upp på hemsidan.

Preliminärt schema för föreläsningarna:

Nr  Datum  Tid  Sal  Innehåll 
1.  Ons 17/1  15-17  V2  Kursintroduktion. Linjär optimering (LP). 
2.  Tor 18/1  08-10  V2  Simplexmetoden för att lösa LP-problem. 
3.  Mån 22/1  10-12  V2  Baser till de fyra fundamentala underrummen. 
4.  Tis 23/1  13-15  V2  Optimering av flöden i nätverk. 
5.  Mån 29/1  10-12  V2  Dualitetssatsen och komplementaritetssatsen för LP. 
6.  Tis 30/1  13-15  V2  Egenskaper hos konvexa optimeringsproblem. 
7.  Mån 5/2  10-12  V2  Kvadratisk optimering under likhetsbivillkor.  
8.  Tis 6/2  13-15  V2  Kvadratisk optimering under olikhetsbivillkor. 
9.  Mån 12/2  10-12  V2  Linjära resp ickelinjära minsta-kvadratproblem. 
10.  Tis 13/2  13-15  V2  Ickelinjär optimering utan bivillkor, teori och metoder. 
11.  Mån 19/2  10-12  V2  Ickelinjär optimering med bivillkor, spec KKT-villkoren. 
12.  Tis 20/2  13-15  V2  Konvex optimering under bivillkor. 
13.  Mån 26/2  10-12  V2  Lagrangerelaxering och duala problem. 
14.  Tis 27/2  13-15 V2  Blandade kompletteringar. 

Preliminärt schema för räkneövningarna:
Nr  Datum   Tid  Salar  Innehåll 
1.  Fre 19/1  15-17  Q34, Q35  LP-formuleringar. Simplexmetoden. 
2.  Tor 25/1  15-17  V32, V34  Optimering av flöden i nätverk.
3.  Tor 1/2  15-17  Q33, Q34  Dualitet och komplementaritet för LP. 
4.  Tor 8/2  15-17  Q33, Q34  Kvadratisk optimering med likhetsbivillkor. 
5.  Ons 14/2  13-15  Q33, Q34  Kvadratisk optimering med olikhetsbivillkor. 
6.  Tor 22/2  15-17  Q33, Q34  Ickelinjär optimering utan bivillkor. Konvexitet. 
7.  Ons 28/2  13-15  Q33, Q34  Ickelinjär optimering med bivillkor. 
8.  Tor 1/3  15-17  Q34, Q35  Lagrangerelaxering. 

Hemuppgifter:

2 st frivilliga hemuppgifter, som ska lösas med hjälp av Matlab, kommer att delas ut.
De ska redovisas skriftligt, i form av kortfattade rapporter, samt i vissa fall muntligt.
Hemuppgifterna ger tillsammans upp till 4 bonuspoäng på tentor under 2007.

Tentamen:

Första tentamenstillfället är Onsdag 7 mars 2007, kl 14.00-19.00.
Inga hjälpmedel är tillåtna förutom ett kortfattat formelblad, som delas ut vid tentamen,
samt penna, suddgummi och linjal.
Tentan består av 5 st uppgifter om vardera 10 poäng.
Garanterat godkänd blir man på 24 poäng (t ex 20 tentapoäng + 4 bonuspoäng).
Studenter som får 22-23 poäng på tentan ges möjlighet att komplettera till godkänt (betyg 3).
Kompletteringen kommer att innehålla såväl skriftliga som muntliga inslag och måste
genomföras senast tre veckor efter att tentamensresultatet har anslagits (tillsammans med
mer detaljerad instruktion om kompletteringen).

Välkomna till kursen!