In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

Läsanvisningar till 5B1712 Optimeringslära för F, vt 2007.

Gröna häftet: Linjär optimering (version December 2006)

Här ingår allt utom kapitlen 2 och 3 samt avsnitt 5.5 i kursen.
(Men läs gärna avsnittet 2.2.)

Gula häftet: Linjär algebra för optimerare (version Augusti 2006)

Mycket i (början av) detta häfte är en repetition av redan känd linjär algebra.
Speciellt viktigt för denna kurs är kapitlen 4-6 och avsnitten 8.1-8.2. Dessa ingår i kursen.

Blå häftet: Kvadratisk optimering (version Augusti 2006)

Här ingår allt i kursen med följande undantag:
Kapitel 6 ingår ej.
I kapitel 4 räcker det att läsa avsnittet 4.2.1.
I kapitel 7 räcker det att läsa avsnitten 7.1 och 7.6.

Grå häftet: Ickelinjär optimering (version December 2006)

Här ingår kapitlen 1-12 i kursen.

Röda häftet: Lite grundläggande optimeringsteori (version Augusti 2006)

Här ingår kapitlen 1, 4 och 5, samt avsnitten 2.1, 2.2 och 2.6.

Avsnitt i kursboken (Nash och Sofer) som ingår i kursen

Chapter 1:  Hela.
Chapter 2:  Allt utom 2.5.
Chapter 3:  Till och med 3.3.1.
Chapter 4:  Hela.
Chapter 5:  Hela, men de speciella "tablåerna" för handräkning är frivillig läsning.
På tentan får man räkna som i avsnitt 5.2.1, Example 5.2 på sid 101.
Observera dock att det inte är nödvändigt att explicit beräkna inversen till
basmatrisen B, det räcker att lösa ekvationssystem.
Chapter 6:  6.1-6.2.
Chapter 8:  8.1-8.4.
Chapter 9:  9.3.
Chapter 10:  10.1-10.4.
Chapter 13:  13.1-13.2.
Chapter 14:  14.1-14.5, samt 14.8 utom 14.8.3.
Appendix A:  A.6.1 och A.6.2.
Appendix B:  B.4-B.8.

Allmänna kommentarer

Boken och häftena kompletterar förhoppningsvis varann.
För såväl boken som häftena gäller följande:
Vi kräver INTE att du ska kunna återge de rikligt förekommande bevisen.
Däremot ska du förstå innebörden av de införda begreppen och de härledda teoretiska
resultaten, samt kunna tillämpa såväl teori som lösningsmetoder på små räkneexempel.
Ibland kräver nog en sådan förståelse att du också förstår vissa av bevisen, även om
du inte behöver kunna återge dem.