Lämpliga räkneexempel i 5B1712 Optimeringslära, vt 2007.

Linjär optimering

Exempelsamlingen:  1.1-1.6, 1.7(a), 1.9, 1.10(a) och (b).
Tentatal i 5B1712:
3/6-06 tal 1, 8/3-06 tal 1 och 4(b) (men lös först 4(a)), 24/8-05 tal 1 och 3, 31/3-05 tal 2,
7/3-05 tal 2 och 5, 16/8-04 tal 2, 15/4-04 tal 2, 10/3-04 tal 5, 18/8-03 tal 3, 24/4-03 tal 1,
12/3-03 tal 4, 12/8-02 tal 1, 9/4-02 tal 1, 6/3-02 tal 2 och 3(b)+3(c).

Minkostnadsflöden och transportproblem

Tentatal i 5B1712:
3/6-06 tal 5, 8/3-06 tal 3, 24/8-05 tal 2, 31/3-05 tal 1, 16/8-04 tal 1, 15/4-04 tal 1,
10/3-04 tal 1, 24/4-03 tal 2, 12/3-03 tal 1, 12/8-02 tal 2, 9/4-02 tal 2, 6/3-02 tal 1.

Kvadratisk optimering

Tentatal i 5B1712:
3/6-06 tal 2 och 3, 8/3-06 tal 2 och 4(a), 24/8-05 tal 4, 31/3-05 tal 3 och 4, 7/3-05 tal 3 och 4(a),
16/8-04 tal 3 och 4, 15/4-04 tal 3, 10/3-04 tal 2 och 3, 18/8-03 tal 2,
24/4-03 tal 3, 12/3-03 tal 2, 12/8-02 tal 4, 9/4-02 tal 5, 6/3-02 tal 3(a) och 4.

Ickelinjär optimering, inklusive Lagrangerelaxering

Tentatal i 5B1712:
3/6-06 tal 4, 8/3-06 tal 5, 24/8-05 tal 5, 31/3-05 tal 5, 7/3-05 tal 4(b), 16/8-04 tal 5,
15/4-04 tal 4 och 5, 10/3-04 tal 4. 18/8-03 tal 4 och 5, 24/4-03 tal 5,
12/3-03 tal 3 och 5, 12/8-02 tal 3 och 5, 9/4-02 tal 3 och 4, 6/3-02 tal 5.