Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)5B1717 Optimeringslära och Markovprocesser, 6p

    Första delen (2 poäng) av denna kurs handlar om Markovprocesser och är identisk med
    sista delen av 5B1506 Matematisk statistik (för D och finansmatteinriktningen på I).
    Välkomna!

Studentinformation