Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)5B1752 Optimeringslära för E,   kurshemsida 2006

 • Information i studiehandboken för 5B1752
 • KursPM
 • Läsanvisningar
 • Lämpliga räkneexempel

 • Tentan från 10 januari 2007: tentajan07.pdf
 • Lösningar till tentan från 10 januari 2007: tentalosjan07.pdf

 • Tentan från 19 oktober 2006: tentaokt06.pdf
 • Lösningar till tentan från 19 oktober 2006: tentalosokt06.pdf

 • OBSERVERA: Ingen räknare på tentan!

 • LP-lösare i matlab för dem som saknar Optimization toolbox:  alps.msimple.m
 • Exempel på hur man kan lösa ett LP-problem med Matlab: lpexempel06.m
 • Preliminär version av formelblad som delas ut på tentan: formelblad.pdf

  Lästips inför respektive föreläsning:
  Inför föreläsning nr 1:     Kapitel 1 i boken.
  Inför föreläsning nr 2:     Kapitlen 1 och 4 i gröna häftet. Kapitlen 4 och 5 i boken.
  Inför föreläsning nr 3:     Kapitel 1 samt 2.1-2.2 i röda häftet. Kapitel 1 samt 2.1-2.3 i boken.
  Inför föreläsning nr 4:     Kapitlen 6 och 7 i gröna häftet. Avsnitten 8.1-8.4 i boken.
  Inför föreläsning nr 5:     Kap 5 i gröna häftet. Kap 3 och 6 i röda häftet. Kapitel 6 i boken.
  Inför föreläsning nr 6:     Kapitlen 4, 5 och 6 i gula häftet. Kapitel 3 i boken.
  Inför föreläsning nr 7:     Avsnitten 8.1-8.2 i gula häftet. Kapitlen 1-3 i blå häftet.
  Inför föreläsning nr 8:     Kapitel 5 i blå häftet.
  Inför föreläsning nr 9:     Kap 1, 2, 4, 5 i grå häftet. Avsnitt 2.3, 2.4, 2.6, 10.1-10.2 i boken.
  Inför föreläsning nr 10:   Kap 6, 7, 9 i grå häftet. Avsnitt 10.3-10.4, 13.1-13.2 i boken.
  Inför föreläsning nr 11:   Kap 10-13 i grå häftet. Avsnitten 14.1-14.5 i boken.
  Inför föreläsning nr 12:   Samma som inför föreläsning 11.
  Inför föreläsning nr 13:   Kapitlen 7 och 8 i blå häftet. Avsnitt 15.4 fram till 15.4.1 i boken.
  Inför föreläsning nr 14:   Avsnitt 7.6 i röda häftet. Samla på dig frågor om kursen.


  Studentinformation