Läsanvisningar till 5B1752 Optimeringslära, ht 2006.

Gröna häftet: Linjär optimering

Här ingår kapitlen 1 och 4-7 i kursen.

Gula häftet: Linjär algebra för optimerare

Mycket i (början av) detta häfte är en repetition av redan känd linjär algebra.
Speciellt viktiga delar för denna kurs är kapitlen 4-6 och avsnitten 8.1-8.2. Dessa ingår i kursen.

Blå häftet: Kvadratisk optimering

Här ingår allt i kursen med följande undantag:
Avsnitten 4.1 och 5.6 ingår ej. I kapitel 7 räcker det att läsa avsnitten 7.1 och 7.6.

Grå häftet: Ickelinjär optimering

Här ingår kapitlen 1-2 och 4-13 i kursen.

Röda häftet: Lite grundläggande optimeringsteori

Detta är frivillig läsning som förhoppningsvis ger dig en fördjupad inblick i optimeringsteori.

Avsnitt i kursboken (Nash och Sofer) som ingår i kursen

Chapter 1:  Hela.
Chapter 2:  Allt utom 2.5.
Chapter 3:  Till och med 3.3.1.
Chapter 4:  Hela.
Chapter 5:  Hela, men de speciella "tablåerna" för handräkning är frivillig läsning.
På tentan får man räkna som i avsnitt 5.2.1, Example 5.2 på sid 101.
Observera dock att det inte är nödvändigt att explicit beräkna inversen till
basmatrisen B, det räcker att lösa ekvationssystem.
Chapter 6:  6.1, 6.2 och 6.4.
Chapter 8:  8.1-8.4.
Chapter 10:  10.1-10.4.
Chapter 11:  11.1-11.2.
Chapter 13:  13.1-13.2.
Chapter 14:  14.1-14.5.
Appendix A:  A.6.1 och A.6.2.
Appendix B:  B.4-B.8.

Allmänna kommentarer

Boken och häftena kompletterar förhoppningsvis varann.
För såväl boken som häftena gäller följande:
Vi kräver INTE att du ska kunna återge de rikligt förekommande bevisen.
Däremot ska du förstå innebörden av de införda begreppen och de härledda teoretiska
resultaten, samt kunna tillämpa såväl teori som lösningsmetoder på små räkneexempel.