Lämpliga räkneexempel i 5B1752 Optimeringslära, ht 2006.

Linjär optimering

Exempelsamlingen:  1.1-1.6, 1.7(a), 1.9-1.11.
Tentatal i 5B1712:  24/8-05 tal 1 och 3, 31/3-05 tal 2, 7/3-05 tal 2 och 5,
16/8-04 tal 2, 15/4-04 tal 2, 10/3-04 tal 5, 18/8-03 tal 3, 24/4-03 tal 1,
12/3-03 tal 4, 12/8-02 tal 1, 9/4-02 tal 1, 6/3-02 tal 2 och 3(b)+(c).

Minkostnadsflöden och transportproblem

Exempelsamlingen:  2.1-2.9.
Tentatal i 5B1712:  24/8-05 tal 2, 31/3-05 tal 1, 16/8-04 tal 1, 15/4-04 tal 1,
10/3-04 tal 1, 24/4-03 tal 2, 12/3-03 tal 1, 12/8-02 tal 2, 9/4-02 tal 2, 6/3-02 tal 1.

Kvadratisk optimering

Exempelsamlingen:  5.3, 5.6(b), 5.7, 5.11, 5.12, 5.16(a)+(b), 5.19, 5.20.
Tentatal i 5B1712:  24/8-05 tal 4, 31/3-05 tal 3 och 4, 7/3-05 tal 3 och 4(a),
16/8-04 tal 3 och 4, 15/4-04 tal 3, 10/3-04 tal 2 och 3, 18/8-03 tal 2,
24/4-03 tal 3, 12/3-03 tal 2, 12/8-02 tal 4, 9/4-02 tal 5, 6/3-02 tal 3(a) och 4.

Ickelinjär optimering

Exempelsamlingen:  5.1-5.2, 5.4-5.5, 5.6(a), 5.7(b),
5.8-5.9 (i bägge fallen med tillägget: kontrollera att KKT-villkoren är uppfyllda),
5.10, 5.14(a)+(b), 5.15 (utom (f)), 6.3 (jobbigt!).
Tentatal i 5B1712:  24/8-05 tal 5, 31/3-05 tal 5, 7/3-05 tal 4(b), 16/8-04 tal 5 (utom (e)),
15/4-04 tal 4 och 5, 10/3-04 tal 4 modifierat: Bestäm en lösning till KKT-villkoren,
18/8-03 tal 4, 24/4-03 tal 5, 12/3-03 tal 3 och 5, 12/8-02 tal 3 och 5, 9/4-02 tal 3.