In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

Lämpliga räkneexempel i 5B1762 Optimeringslära för T, vt 2007.

Linjär optimering

Exempelsamlingen:  1.1-1.6, 1.7(a), 1.9, 1.10(a) och (b).
Tentauppgifter i 5B1712:
 3/6-06 tal 1,  8/3-06 tal 1 och 4(b) (men lös först 4(a)),
24/8-05 tal 1 och 3, 31/3-05 tal 2,  7/3-05 tal 2 och 5,
16/8-04 tal 2, 15/4-04 tal 2, 10/3-04 tal 5,
18/8-03 tal 3, 24/4-03 tal 1, 12/3-03 tal 4.

Minkostnadsflöden och transportproblem

Tentauppgifter i 5B1712:
 3/6-06 tal 5,  8/3-06 tal 3,
24/8-05 tal 2, 31/3-05 tal 1,
16/8-04 tal 1, 15/4-04 tal 1, 10/3-04 tal 1,
24/4-03 tal 2, 12/3-03 tal 1.

Kvadratisk optimering

Tentauppgifter i 5B1712:
 3/6-06 tal 2 och 3,  8/3-06 tal 2 och 4(a),
24/8-05 tal 4, 31/3-05 tal 3 och 4,  7/3-05 tal 3 och 4(a),
16/8-04 tal 3 och 4, 15/4-04 tal 3, 10/3-04 tal 2 och 3,
18/8-03 tal 2, 24/4-03 tal 3, 12/3-03 tal 2.

Ickelinjär optimering

Tentauppgifter i 5B1712: 
 3/6-06 tal 4,  8/3-06 tal 5,
24/8-05 tal 5, 31/3-05 tal 5,  7/3-05 tal 4(b),
16/8-04 tal 5 (utom (e)), 15/4-04 tal 4 och 5,
10/3-04 tal 4 modifierat: Bestäm en lösning till KKT-villkoren,
18/8-03 tal 4, 24/4-03 tal 5, 12/3-03 tal 3 och 5.