5B1803 Matematisk systemteori, 5p

Detta är en ny kurs som kommer att ges första gången i period 1 ht 2007.
Kursen ersätter 5B1742 Matematisk systemteori, 4p.

OBS! Kursen ges ej 2006/2007, då den flyttas från period 4 i år tre till period 1 i år 4.


Studentinformation