5B1814 Tillämpad matematisk programmering - linjära problem, 4 p

Kommentarer från studenter som gått kursen hösten 2005


5B1814 Tillämpad matematisk programmering - linjära problem
av Anders Forsgren.