5B1815 Tillämpad linjär optimering, 5p

Detta är en ny kurs som kommer att ges första gången i period 1, hösten 2006. Kursen ersätter 5B1814 Tillämpad matematisk programmering - linjära problem, 4p. Examinator och föreläsare: Anders Forsgren
Övningsledare: David Anisi
Projektledare: Mikael Fallgren