5B1816 Tillämpad matematisk programmering - ickelinjära problem

OBS! Denna kurs har utgått, och ersätts 2006/2007 av 5B1817 Tillämpad ickelinjär optimering, 5p.

Under 2006/2007 går det att tentera denna kurs i samband med att det ges tentamen för den nya kursen 5B1817 Tillämpad ickelinjär optimering, 5p. Det går då att antingen tentera gamla kursen 5B1816, för vilken tentamen omfattar 2 poäng, eller nya kursen 5B1817, för vilken tentamen omfattar 3 poäng. Det går att tillgodoräkna sig projekten i 5B1816 till 5B1817. Den som vill tentera gamla kursen måste ange detta i samband med tentamensanmälan, exempelvis per e-post till Anders Forsgren.


Examinator och föreläsare: Anders Forsgren
Övnings- och projektledare: Mats Werme
Studentinformation
av Anders Forsgren.