5B1816 Tillämpad matematisk programmering - ickelinjära problem, 4 p

Kommentarer från studenter som gått kursen hösten 2005


5B1816 Tillämpad matematisk programmering - ickelinjära problem
av Anders Forsgren.