5B1817 Tillämpad ickelinjär optimering, 5p

Detta är en ny kurs som kommer att ges första gången i period 2, hösten 2006.

Kursen ersätter 5B1816 Tillämpad matematisk programmering - ickelinjära problem, 4p.


Examinator och föreläsare: Anders Forsgren
Övnings- och projektledare: Mats Werme
Studentinformation
av Anders Forsgren.