5B1818 Förjupningskurs i optimeringslära

Kursen ges i period 3, våren 2007.

Kursen är en fördjupningskurs, av forskningsförberedande karaktär. Syftet är att ge studenterna en inblick i aktuell forskning inom något optimeringsdelområde. Kursupplägget bygger på självständigt arbete av kursdeltagarna, där examinator fungerar som stöd och rådgivare.

OBS! Nästa lektion är torsdag 25 januari kl. 13-15. (Ändrad tid.)


Studentinformation
av Anders Forsgren.