5B1843 Stokastiska beslutsstödsmodeller, 5p

Detta är en ny kurs som kommer att ges första gången 2006/2007

Kursen ersätter 5B1842 Systemtekniska metoder, 4p.


Studentinformation