5B1872 Optimal styrteori

Kursen ges under period 3, 2005. Examinator: Ulf Jönsson

Övningsassistent och laborationsansvarig: Johan Karlsson


Studentinformation 

This page was last updated Wed Nov 17, 2004 by Ulf Jönsson, ulfj@math.kth.se