5B1873 Optimal styrteori, 5p

Detta är en ny kurs som kommer att ges första gången 2006/2007.

Kursen ersätter 5B1872 Optimal styrteori, 4p.


Studentinformation