Varför läsa optimal styrteori?

Typiska optimala styrproblem:

Tillämpningar för Optimal styrteori finns inom:

Vad ger optimal styrteori:

Matematik?

Välkomna till kursen!

Kursinformation finns på www, adress http://www.math.kth.se/optsyst/studinfo/5B1872/.
5B1873 Optimal Styrteori
Modifierad: 11 December 2006 av Ulf Jönsson, ulfj@math.kth.se.