In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

Avdelningens kurser

Allmän information

Anmälan till tentamen via PING Anmälan till kurs skall ske via respektive programs studievägledning. Studenter som inte är inskrivna vid KTH kan ansöka om att få gå våra kurser via centrala studievägledningen.

Kurser

 • 5B1574 Portföljteori och riskvärdering, 4 poäng, F,T,M
 • 5B1712 Optimeringslära för F, 4 poäng.
 • 5B1713 Optimeringslära, fördjupad grundkursdel, 1 poäng.
 • 5B1717 Optimeringslära och Markovprocesser, 6 poäng.
 • 5B1752 Optimeringslära för E, 4 poäng.
 • 5B1762 Optimeringslära för T, 4 poäng.
 • 5B1803 Matematisk systemteori, 5 poäng, F,T
 • 5B1815 Tillämpad linjär optimering, 5 poäng, F,T,M
 • 5B1817 Tillämpad ickelinjär optimering, 5 poäng, F,T,M
 • 5B1818 Fördjupningskurs i optimeringslära, 5 poäng, F,T,M
 • 5B1823 Geometrisk styrteori, 5 poäng, F,T,E
 • 5B1843 Stokastiska beslutsstödsmodeller, 5 poäng, T,M,F
 • 5B1847 Beslutsstödsmetoder - projektkurs, 5p, T,M,F
 • 5B1852 Matematisk ekonomi, 4 poäng, F,T,M
 • 5B1873 Optimal styrteori, 5 poäng, F,T

  Utgångna kurser

 • 5B1742 Matematisk systemteori, 4 poäng, F,T
  (Gavs sista gången vt 2006, ersätts av 5B1803)
 • 5B1750 Optimeringslära, 4 poäng, E,D
  (Gavs sista gången vt 2006, ersatt av 5B1752)
 • 5B1814 Tillämpad matematisk programming - linjära problem, 4 poäng, F,T,M
  (Ersatt av 5B1815)
 • 5B1816 Tillämpad matematisk programming - ickelinjära problem, 4 poäng, F,T,M
  (Ersatt av 5B1817)
 • 5B1822 Matematisk systemteori, fortsättningskurs, 4 poäng, F,T
  (Ersatt av 5B1823)
 • 5B1832 Systemteknik, 8 poäng, T,M
  (Ersatt av 5B1843 och 5B1847)
 • 5B1842 Systemtekniska metoder, 4 poäng, F
  (Ersatt av 5B1843)
 • 5B1846 Tillämpad systemteknik, 4 poäng, F
  (Ersatt av 5B1847)
 • 5B1872 Optimal styrteori, 4 poäng, F,T
  (Ersatt av 5B1873)


Sidansvarig: Optimeringslära och systemteori, KTH
Krister Svanberg, e-post

Uppdaterad: 2007-05-02