Policy för extra tentamina och betygshöjning
vid avdelningen för Optimeringslära och systemteori.

Avdelningen erbjuder ej möjlighet till extra tentamenstillfällen utöver dem som är inlagda
i KTH:s tentamensschema.
Avsteg från detta kan göras om speciella omständigheter föreligger för en enskild student,
här följer vi KTH:s regler om detta som kan hittas här.
Klicka där på länken Rätten för studerande att begära en extra tentamen.

Notera att det inte är examinator som ska avgöra om ett extra tentamenstillfälle ska erbjudas.

OBS: Vid dylika extra tillfällen ger vi högst betyg E.

Betyg i redan avklarad kurs kan höjas genom förnyat tentamensprov ("plussning")
vid av KTH schemalagt tentamenstillfälle.


Sidansvarig: Krister Svanberg, krille@math.kth.se.