Joint CIAM and Optimization and Systems Theory Seminar
Friday, October 20, 2006, 11.00-12.00, Room 3721, Lindstedtsvägen 25


K. J. Åström
Institutionen för Reglerteknik, Lunds Universitet
E-mail: kja@control.lth.se

Cykelåkning från ett reglertekniskt perspektiv

En cykel är inte bara ett bra och miljövänligt fortskaffningsmedel, den lämpar sig också utmärkt för att belysa matematisk modellbygge och många reglertekniska begrepp. Många intressanta och tankeväckande experiment kan också utföras med enkla medel. I seminariet presenteras flera olika modeller av cyklar. Vi diskuterar frågor som självstabilisering och styrning. Svårigheter med att hantera cyklar med bakhjulsstyrning presenteras också ingående, det är en fin illustration till att det finns system som är svåra att styra. För att förklara detta utnyttjar vi begrepp som poler, nollställen, styrbarhet och observerbarhet. Exempel på enkla experiment som kan utföras med cyklar ges också. Slutligen beskrivs några mycket intressanta experiment som bedrivits av Prof. Richard Klein med att lära handikappade barn att cykla.


Calendar of seminars
Last update: September 29, 2006 by Marie Lundin.